Utkirbek Qutfiddinov 
Namangan, Uzbekistan

Meni menda demang, menda emasman. Bir men bordir menda, mendan içkari! - Fan - Tarix - San'at - Tilşunoslik - Psixologiya - Tahlilşunoslik